Sady

Sady


Hľuzovky sú veľmi  citlivé na kvalitu pôdy, preto pred výsadbou je nutné urobiť rozbor pôdy, a podľa výsledku sa rozhodnúť pre daný druh dreviny a druh hľuzovky. Rozborom pôdy sledujeme Ph pôdy, humusné zložky v pôde, schopnosť zadržiavania vlahy v pôde, sklon a orientáciu pozemku. Sad je nutné oplotiť a vybudovať závlahový systém. Najlepší termín pre výsadbu sadeníc je na jeseň, tým sa zachytí jesenná, zimná a jarná vlaha. V závislosti od druhu dreviny sa vysádza do rôznych sponov, lieska hustejšie ako napr. dub. V sade je dôležité dodržiavať určité pravidlá, aby sme si znížili možnosť prípadnej kontaminácie, alebo poprípade zvýšili úrodu hľuzoviek. Zber by sa mal vykonávať výhradne dobre vycvičenými psami.

Vybudovať, resp. založiť vlastný hľúzovkový sad nemusí byť pre Vás zložité.

Zabezpečíme Vám:

• rozbor pôdy
• vypracovanie projektu
• úprava pôdy
• oplotenie
• závlahy
• výsadba mykorizovaných sadeníc
• očkovanie pôdy
• navrubľovanie ušľachtilou odrodou
• strihanie stromov
• pravidelná kontrola mykorízy
• odborný zber hľuzoviek
• poradenstvo pri čerpaní dotácií na sad
Cenová ponuka na založenie sadu pre zákazníka sa vytvára priamo na mieru daného konkrétneho pozemku.