Sadenice

Sadenice


(Momentálne vypredané)


Sadenice si vyrábame ako mladé semenáče Liesky obyčajnej, Liesky tureckej a Duba letného. V určitej fáze rastu sa do koreňa rastliny naočkuje kultúra hľuzovky a nejaký čas ich necháme spriateliť sa. Takto pripraveným sadeniciam je potrebné neskôr skontrolovať vytvorenú mykorízu a ideálne na jeseň vysadiť do voľnej pôdy v sade.
RASTLINAHĽUZOVKACENA (bez DPH)
Lieska obyčajná / Corylus avelanaHľuzovka letná / Tuber aestivum18 €
Lieska obyčajná / Corylus avelanaHľuzovka burgundská / Tuber uncinatum20 €
RASTLINAHĽUZOVKACENA (bez DPH)
 Lieska turecká / Corylus culurna Hľuzovka letná / Tuber aestivum18 €
 Lieska turecká / Corylus culurna Hľuzovka burgundská / Tuber uncinatum20 €
RASTLINAHĽUZOVKACENA (bez DPH)
       Dub letný / Quercus robur       Hľuzovka letná / Tuber aestivum18 €
       Dub letný / Quercus robur       Hľuzovka burgundská / Tuber uncinatum20 €
Mykoríza hľuzovky letnej "tuber aestivum" na koreňoch liesky obyčajnej "corylus avelana".
Kontrola mykorízy prebieha v našich sterilných priestoroch.